Kategorie a filtrování

Kategorie

Hledat / řadit

LDM UV226R

Popis
Uzavírací ventily UV 2xx jsou ruční armatury s vynikajícími vlastnostmi pro použití při dlouhodobém bezúdržbovém provozu. Při použití vlnovcové ucpávky je zajištěna hermetická těsnost armatury vůči vnějšímu prostředí a je navíc doplněna bezpečnostní ucpávkou z expandovaného grafitu. Předností ventilů jsou nízké přestavné síly při otevírání a zavírání, které se v průběhu životnosti nemění. Díky konstrukci třmenu umožňují dobré zaizolování ventilu a bezpečné použití ručního kola i při vysokých teplotách média. Ruční kolo je nestoupavé, což dovoluje použití ve stísněných prostorech. Zřetelný ukazatel zajišťuje snadnou identifikaci okamžité polohy uzávěru.
Ventily UV 2xx Ex splňují požadavky II (1)2G IIB dle ČSN-EN 13 463-1.

Použití
Ventily jsou především určeny pro použití v horkovodních a parovodních okruzích v elektrárnách, teplárnách, výměníkových a předávacích stanicích i běžných topenářských aplikacích.

Pracovní média
Ventily UV 2xx jsou vhodné pro uzavírání vody, vodní páry a dalších kapalných a plynných médií kompatibilních s použitými materiály tělesa a uzávěru ventilu.

 

Skladové zásoby od

DN15 do DN200

Adresa

ARMATURY Novák s.r.o.
Jeronýmova 555, 280 02 Kolín

IČ: 07524676

© All Rights Reserved

Kontakty

E-mail: tomas@armaturynovak.cz
Tel.: +420 321 713 737
www.armaturynovak.cz

ISO 90001